Узаемадзеянне з установай агульнай сярэдняй адукацыі

Прыкладныя нормы ступені сфарміраванасці псіхічных працэсаў вашага дзіцяці ў гэтым узросце. Вы можаце праверыць яго патэнцыяльныя магчымасці ў розных галінах ведаў, даведацца, у якіх галінах ведаў Ваша дзіця мае поспех, а ў якіх патрабуецца дадатковая ўвага і час.

     Што павінна ведаць і ўмець дзіця 6 гадоў.

-  умець вырашаць найпростыя задачы і галаваломкі;

- умець адымаць і дадаваць да ліку;

- вызначаць накірунак: наперад, назад, направа, налева, уверх, уніз;

- лічыць прадметы ў межах 10;

 - параўноўваць лікі: роўнасці - няроўнасці, больш - менш;

-  разумець і правільна адказваць на пытанні: Колькі? Які? Які па ліку?;

- ведаць склад лікаў першага дзясятка;

- ведаць такія геаметрычныя фігуры: квадрат, прамавугольнік, круг, трохвугольнік , трапецыя, ромб; геаметрычныя целы: куб, шар, цыліндр, піраміда;

- ведаць знакі "+", "-", "=", "<;" і ">;";

- умець складаць і рашаць задачы ў адно дзеянне на складанне і адніманне;

- можа падзяліць круг, квадрат на дзве і чатыры роўныя часткі;

- ведаць прамы і зваротны парадак лікавага раду;

-  умець выконваць заданні, у якіх неабходна выявіць заканамернасць і прадоўжыць рад з прапанаваных прадметаў;

-  знаходзіць лішні прадмет з 4-5 прапанаваных прадметаў;

- умець складаць апавяданне па прапанаваным малюнку, умець заканчваць аповяд (прыдумваць канец);

- умець падзяляць прапанаваныя прадметы на дзве групы і знаходзіць для кожнай групы агульныя прыкметы;

-  называць сваё імя, прозвішча, колькі яму гадоў, называць горад у якім жыве, як завуць бацькоў, колькі ім гадоў, дзе і кім яны працуюць;

- ведаць хатні адрас, нумар хатняга тэлефона;

- маўленне ў дзіцяці павінна быць максімальна набліжана да дарослага маўлення (па якасці);

-  ведаць, што такое інтанацыя, павінен карыстацца ёю для выказвання сваіх эмоцый;

-  умець фармуляваць і задаваць пытанні, будаваць разважанні, спрачацца;

-  умець весці дыялог і маналог;

- павінна ведаць шмат на памяць вывучаных вершаў. Распавядаць яно павінна з выразам;

-  ведаць назвы ўсіх навакольных яго прадметаў: мэбля, посуд, адзенне, бытавыя і электрапрыборы, раслін, жывёл, з'яў прыроды, назвы любімых мультфільмаў, казак, кніжак, імёны любімых герояў;

-  ўмець тэлефанаваць па тэлефоне;

-  ведаць як загцянуць нітку ў іголку, як прышыць гузік;

- умець весці сябе за сталом;

- самастойна чысціць зубы, паласкаць рот пасля прыёму ежы;

-  умець зашпільваць гузікі, завязваць шнуркі;

 -  ведаць, што значыць быць ахайным, павінна умець сачыць за прычоскай, за пазногцямі і станам вопраткі;

- ведаць, для чаго патрэбен святлафор, для чаго патрэбен кожны колер святлафора, як і дзе можна пераходзіць дарогу;

-  ведаць назву бягучага месяца, паслядоўнасць дзён тыдня.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Падрыхтаваў выхавацель дашкольнай адукацыі    Т.В.Канановіч

Напрамкі дзейнасці па пераемнасці:

  • метадычная работа;
  • карэкцыйна-развіваючая работа;
  • праца з дзецьмі;
  • супрацоўніцтва з бацькамі;
  • стварэнне банка дадзеных дзяцей дашкольнага ўзрост;
  • назіранне за працэсам адаптацыі першакласнікаў у школе;
  • вывучэнне сямейнага мікраклімату старэйшых дашкольнікаў і малодшых школьнікаў;
  • абследаванне гаворкі 6-гадовых дзяцей і навучэнцаў першага класа дефектологом.                                                                                                           

      Крыніца:schools.by/pages/napramk-dzejnasts-pa-peraemnasts-dztsjachaga